GamesOffline.net

Trang Tải Game Offline Hay Cho PC & Laptop

HEPH

Giới thiệu về game:

 • Bắt tàu về nhà an toàn là nhiệm vụ, lý do cho sự tồn tại của chúng tôi, đó là nhiệm vụ duy nhất và nhiệm vụ phải được thực hiện ..

  Size: 1.2GB

  Yêu cầu hệ thống:

 • MINIMUM:

  • OS: Windows 7
  • Processor: CPU 4th generation Intel Core™ i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Graphics NVIDIA GeForce 820M VRAM DDR3 2GB
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 4 GB available space

  RECOMMENDED:

  • OS: Windows 7
  • Processor: CPU 4th generation Intel Core™ i7
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Graphics NVIDIA GeForce GTX960 VRAM DDR3 4GB
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 4 GB available space
 • Hình ảnh:

 • Gameplay:

 • Link tải game (download):

   Fshare: đang cập nhật 4share: đang cập nhật upload: https://upload.af/r2lnt7kr61t5
 • Gửi phản hồi

  Game Offline Hay © 2017